برگزاری جلسه هم اندیشی و ارائه تدابیر موثر در  ارتقاء سطح دانش آموزان و تحویل کارنامه نیمسال اول به اولیا گرامی ….

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ _ دبیرستان گلهای شاداب

موفق و پیروز باشید