معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای فردا ۱

(مقطع ابتدایی) پایه اول – پایه دوم

حمیده عباسی

مدیریت

آزاده حاتمیان زاده

معاون آموزشی

حدیث شفیعی

معاون

سارا زینی

معاون 

پریناز ایمانی  آزیتا محمودی  زهره اقدامی  سیده زهرا قربانی  مریم معتمدی پور 
معلم پایه ی اول معلم پایه ی اول معلم پایه ی اول معلم پایه ی اول معلم هنر
آذین نامداری  ندا رضایی  باران معینی حوری زاد سپهری زاده  فاطمه شاه محمدی 
معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه دوم معلم پایه دوم معلم ورزش

سمانه کریمی حوری زاد سپهری زاده رضا بیدرام محمد بس خواسته ندا احمدی
کارشناس ارشد ارتباط تصویری

رئیس انجمن

کارشناس ارشد فیزیک

نائب رئیس انجمن

دکترا دامپزشکی

منشی انجمن

کارشناسی

عضو اصلی

پزشک

عضو اصلی

برنامه‌های ابتدایی گلهای فردا (شعبه اول)

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس ابتدایی گلهای فردا (شعبه اول)

شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۲

۴۵۳۶۲۹۷۰ – ۰۹۳۶۲۱۴۷۷۲۷