معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای فردا ۱

(مقطع ابتدایی) پایه اول – پایه دوم – پایه سوم

حمیده عباسی

مدیریت

آزاده حاتمیان زاده

معاون آموزشی

نسیم حبیب زاده

معاون فناوری

حدیث شفیعی

معاون پرورشی

  مهرناز کریمی  پریناز ایمانی آزیتا محمودی   باران معینی
معلم پایه اول معلم پایه اول معلم پایه اول معلم پایه دوم
عرفانه سیفی  ندا رضایی   ریحانه بوگری  زهرا صالحی
معلم پایه دوم معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه سوم

حمید زارعان الهام غفاری نازنین دهقان سلمان نصر الهی سمیه صفوری
کارشناس ارشد مدیریت

رئیس انجمن

کارشناس حقوق

نائب رئیس انجمن

کارشناس

منشی انجمن

دکترای حقوق

عضو اصلی

کاردانی مامایی

عضو اصلی

رها اولی شمی

رئیس

زینب نریمانی

معاون

الین بخشی

عضو

ثنا مطیفی فرد 

عضو 

اسرا عابدینی 

عضو  

برنامه‌های ابتدایی گلهای فردا (شعبه اول)

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس ابتدایی گلهای فردا (شعبه اول)

شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۲

۴۵۳۶۲۹۷۰ – ۰۹۳۶۲۱۴۷۷۲۷