معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای شاداب ۱

(دوره اول مقطع متوسطه) پایه هفتم – پایه هشتم – پایه نهم

معصومه آقابابایی ندا قاسمی زهره محمدزاده
کارشناس ارشد مشاوره و برنامه ریزی کارشناس علوم تربیتی کارشناس حسابداری
مدیریت معاون آموزشی معاون اجرایی
مهناز دادخواه غزاله ابن علی سیده مریم دربانی
کارشناس علوم تربیتی کارشناس علوم تربیتی کارشناس حسابداری
معاون پرورشی معاون فناوری حسابدار

 شهربانو حیدری

کارشناس ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

 اکرم حیدرپور

کارشناس جغرافیا

دبیر پیام های آسمانی

 رامش حیدری

کارشناس علوم تجربی

و ارشد برنامه ریزی درسی

دبیر علوم

یاسمن رحیمی

کارشناس مهندسی صنایع

دبیر ریاضی

 فرزانه قلی پور

کارشناس ارشد ریاضی

دبیر ریاضی

 بهاره مهدوی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

 ندا صحرایی

کارشناس ارشد ادیان و عرفان

دبیر پیام های آسمانی

محبوبه دبیرزاده

کارشناس ارشد زمین شناسی

دبیر علوم

مرضیه نقیان

کارشناس ارشد فیزیک – نانو

دبیر علوم

مهناز دادخواه

کارشناس علوم تربیتی

دبیر پیام های آسمانی

 محیا حومئی

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر زبان

 عاطفه حبیب پور

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر زبان

 فرناز صالح

کارشناس زبان و ادبیات عرب

دبیر عربی

 

مهسا سیفی

کارشناس زیست شناسی

سلولی مولکولی

دبیرکار و فناوری و علوم

فرنگیس مرادی

کارشناس ادبیات فارسی

دبیر فارسی

مریم یعقوبی

کارشناس زبان و ادبیات عرب

دبیر عربی

فاطمه شاه محمدی

کارشناس علوم ورزشی

دبیر تربیت بدنی

 

 فریده طالبی

کارشناس ارشد ریاضی

دبیر ریاضی

مونا آوند

کارشناس ارشد مهندسی

سیستم های اقتصادی و اجتماعی

دبیرمطالعات اجتماعی

مژده وزیری

کارشناس علوم ورزشی

دبیر تربیت بدنی

مریم وزیری

کارشناس مهندسی صنایع

دبیر تربیت بدنی

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای شاداب ۱

علی کتابی فریبا جهانگیری فاطمه رضوی عاطفه نهنگی سیامک اکبری
دکتری مدیریت کارشناسی حسابداری کارشناسی کارشناس کارشناسی ارشد حقوق جزا
رئیس انجمن نائب رئیس انجمن منشی انجمن عضو انجمن عضو انجمن
یگانه صفری

رئیس شورا

مریم فرد

 نائب رئیس شورا

یگانه بیگدلی

منشی شورا

هیوا جهانگیری

عضو شورا

آیلا حقیقی

عضو شورا

آرتمیس کتابی

عضو شورا

نیلسا عرفانی

عضو  شورا

برنامه‌های متوسطه دوره اول گلهای شاداب

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس گلهای شاداب ۱ (دوره اول متوسطه)

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، جنب سالن ورزشی بعثت

۴۵۳۶۸۹۰۸  –  ۴۵۳۶۸۹۵۷ – ۴۵۳۶۸۹۳۰  –  ۴۵۹۱۴۱۵۷