معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای شاداب ۱

(دوره اول مقطع متوسطه) پایه هفتم – پایه هشتم – پایه نهم

معصومه آقابابایی ندا قاسمی مهسا سیفی
کارشناس ارشد مشاوره و برنامه ریزی کارشناس علوم تربیتی کارشناس ژنتیک
موسس مدیر معاون آموزشی
غزاله ابن علی مهناز دادخواه سیده مریم دربانی
کارشناس علوم تربیتی کارشناس علوم تربیتی کارشناس حسابداری
معاون اجرایی معاون پرورشی حسابدار

مریم جعفریان

کارشناس ارشد آمار

دبیر ریاضی

ام البنین شیخی

کارشناس ریاضی

دبیر ریاضی

فریده طالبی

کارشناس ارشد ریاضی

دبیر علوم

سپیده حیاتی

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

دبیر فارسی

شهربانو حیدری

کارشناس ادبیات فارسی

دبیر فارسی

مژده غیبی

کارشناس ارشد زیست شناسی

دبیر علوم

محبوبه دبیرزاده

کارشناس ارشد زمین شناسی

دبیر ریاضی

عسل بهشتی

کارشناس زیست شناسی

دبیر هنر و کاروفن آوری

مهناز دادخواه

کارشناس علوم تربیتی

دبیر قرآن

سمیه خسروی

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر تفکر

 عاطفه حبیب پور

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

دبیر زبان

 محیا حومئی

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر زبان

حدیث اصلانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

دبیر عربی

آرزو شاهرجبیان

کارشناس ادبیات فارسی

دبیر عربی

محدثه قیومیان

کارشناس شیمی کاربردی

دبیر آمادگی دفاعی

سمیه خسروی

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر مطالعات اجتماعی

شهین خواجه

کارشناس آموزش ابتدایی

دبیر مطالعات اجتماعی

سادات هاشمی نسب

دکتری آّب و هوا شناسی

دبیرمطالعات اجتماعی

مهسا توانا

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی

دبیر تربیت بدنی

کوثر محمدی

کارشناس تربیت بدنی

دبیر تربیت بدنی

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای شاداب ۱

علی کتابی زهرا کرم فتی مهناز فخر المباشری زینب افراسیابی  اسرا همدانی 
دکترای مدیریت دکترای روانشناسی کارشناسی ارشد مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره داندانپزشک
رئیس انجمن نائب رئیس انجمن منشی انجمن عضو انجمن عضو انجمن
نیلسا عرفانی

رئیس شورا

ستایش شطی

 نائب رئیس شورا

آرتمیس کتابی

منشی شورا

باران رحمانی

عضو شورا

زهرا رئیسی

عضو شورا

ایل ماه امامی

عضو شورا

تینا سیاکزاد

عضو  شورا

برنامه‌های متوسطه دوره اول گلهای شاداب

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس گلهای شاداب ۱ (دوره اول متوسطه)

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، جنب سالن ورزشی بعثت

۴۵۳۶۸۹۰۸  –  ۴۵۳۶۸۹۵۷ – ۴۵۳۶۸۹۳۰  –  ۴۵۹۱۴۱۵۷