افتخارات مقطع متوسطه گلهای شاداب (شعبه اول)

پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم

مینوسا حبیبی

پایه هفتم

سارینا کریم زاده

پایه هفتم

درسا حقانی

پایه هفتم

آرمیتا علیپور

پایه هفتم

                       

وفا فرجی

پایه هفتم

پرنیا عرفانی

پایه هشتم

پارمیس اسحاقی

پایه هشتم

آرمیتا سلیمانی

پایه هشتم

هستی مهدیار

پایه هشتم

هلیا هیبتی

پایه هشتم

کیانا بیدرام

پایه هشتم

آوا اکبری

پایه نهم

زهرا سالاروند

پایه نهم

سارا شریف زادگان

پایه نهم

سولماز ملکی

پایه نهم

نیلوفر یزدیان

پایه نهم

فاظمه ترابی

رشته غلوم تجربی

دبیرستان دکتر انصاری

آتنا محمودی

رشته علوم تجربی

دبیرستان دکتر انصاری

الهام مالکی پور

رشته علوم ریاضی

دبیرستان دکتر انصاری

مهسا شفیعی

رشته علوم انسانی

دبیرستان دکتر انصاری

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …