افتخارات مقطع متوسطه گلهای شاداب (شعبه اول)

پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم

روژینا رحیمی

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

هستی حبیبی

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

آرمیتا ضرابیان

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مبینا شیرزادی

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مهدیس مهدوی

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

ترنم زراعتکار

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مبینا رفیعی

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

زینب جبل عاملیان

پایه ی هفتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سارا ممتاز

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

عسل جهانگیری

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سحر زالی

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

پرنیا علیپور

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

پانته آ صالحی

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

هلیا هیبتی

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

پارمیس اسحاقی

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

کیانا بیدرام

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

پردیس امامی

پایه ی هشتم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سولماز ملکی

پایه ی نهم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سارا شریف زادگان

پایه ی نهم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

آنا ظریفی

پایه ی نهم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

شیدا رضایی

پایه ی نهم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

زهرا سالاروند

پایه ی نهم

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

ترنم زراعتکار

پایه ی هفتم

رتبه اول منطقه

رشته عکاسی

عسل جهانگیری

پایه ی هشتم

رتبه اول منطقه

رشته طراحی با زغال

ساینا رحمانی زاده

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته داستان نویسی

آرمیتا سلیمانی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته قالیبافی

هلیا هیبتی

پایه ی هشتم

رتبه دوم منطقه

رشته پیانو

مرضیه شهریاری

پایه ی هفتم

رتبه دوم منطقه

رشته ویولن

ملیکا طلاوری

پایه ی هشتم

رتبه دوم منطقه

رشته فلوت کلیدی

سونیا بزرگ منش

پایه ی هفتم

رتبه سوم منطقه

رشته گیتار

مریم فرد

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

کیانا ترابی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

آهو امینی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

ترنم زراعتکار

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

یگانه بیگدلی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

و سرود گروهی

ستایش شطی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته نمایشنامه خوانی

و سرود گروهی

فیروزه ابراهیم زاده

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

فاطیما شیوا

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

مهدیس سادات مدرسی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

زینب شمسایی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

رویا حیدر خواه

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

باران مقصودی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

یگانه صفری

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

کیانا کبیرزاده

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

ثمین خسروی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

ملیکا رئیسی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

الناز نکویی نیا

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

آیدا نادری

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

یکتا جویبار

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

هانیه شاه نظری

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

آرمیتا ضرابیان

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

دینا قجاوند

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

هستی حبیبی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

باران عسگرزاده

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

روژینا رحیمی

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

فاطمه صفدری

پایه ی …

رتبه اول منطقه

رشته سرود گروهی

مینوسا حبیبی

پایه هفتم

سارینا کریم زاده

پایه هفتم

درسا حقانی

پایه هفتم

آرمیتا علیپور

پایه هفتم

                       

وفا فرجی

پایه هفتم

پرنیا عرفانی

پایه هشتم

پارمیس اسحاقی

پایه هشتم

آرمیتا سلیمانی

پایه هشتم

هستی مهدیار

پایه هشتم

هلیا هیبتی

پایه هشتم

کیانا بیدرام

پایه هشتم

آوا اکبری

پایه نهم

زهرا سالاروند

پایه نهم

سارا شریف زادگان

پایه نهم

سولماز ملکی

پایه نهم

نیلوفر یزدیان

پایه نهم

فاظمه ترابی

رشته غلوم تجربی

دبیرستان دکتر انصاری

آتنا محمودی

رشته علوم تجربی

دبیرستان دکتر انصاری

الهام مالکی پور

رشته علوم ریاضی

دبیرستان دکتر انصاری

مهسا شفیعی

رشته علوم انسانی

دبیرستان دکتر انصاری

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …