افتخارات مقطع متوسطه گلهای شاداب (شعبه دوم)

پایه دهم  پایه یازدهم پایه دوازدهم

رها حسین زاده

روانشناسی

دانشگاه آزاد نجف آباد

الینا حیدری

زیست مولکولی

دانشگاه یزد

مهدیه مقدس

مهندسی شیمی

دانشگاه اصفهان

ترانه خدا بخشی

پرتوشناسی

دانشگاه شهرکرد

سارینا انصاری

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه اصفهان

حدیث امینیان

شیمی کاربردی

دانشگاه آزاد نجف آباد

ملیکا عرب یار

گفتار درمانی

دانشگاه فسا

ستاره نادری

مهندسی

دانشگاه آزاد

مهسا حسینی نژاد

حسابداری

دانشگاه آزاد نجف آباد

پرنیان حق شناس

اتاق عمل

دانشگاه آزاد نجف آباد

فاطمه شریفیان

پزشکی

دانشگاه آزاد

رومینا فتاحی

زیست مولکولی

دانشگاه شهید بهشتی

آیلار آخوندی

علوم کامپیوتر

دانشگاه آزاد خوراسگان

آریانا عارضی

شیمی محض

دانشگاه یزد

حدیث احدی پور

صنایع

دانشگاه اشرفی اصفهان

پرنیان علی محمدی

مدیریت مالی

دانشگاه نجف آباد

ملیکا شعبان زاده

مامایی

دانشگاه اصفهان

الیکا شعبان زاده

مامایی

دانشگاه اصفهان

فرشته ابراهیم زاده

آمار

دانشگاه صنعتی اصفهان

کیمیا هاشمی

شیمی کاربردی

دانشگاه کاشان

ایرسا پرند

ژنتیک

دانشگاه اصفهان

فاطمه لاری

ریاضی محض

دانشگاه اصفهان

ساغر رفسنجانی

مهندسی آب

دانشگاه صنعتی اصفهان

فاطمه یعقوبیان

شیمی

دولتی اصفهان

فاطمه شریفیان

علوم آزمایشگاهی

 دولتی اصفهان

سونیا پهلوانی نژاد

روانشناسی

 آزاد خمینی شهر

زهرا مقدم نژاد

مهندسی کامپیوتر

 آزاد خمینی شهر

فاطمه قاسمی

حقوق

 پیام نور وزوان

کیمیا کاردان

مهندسی پزشکی

 اشرفی اصفهان

پریا آزر

تجارت

 کانادا

سارینا نیک نژاد

دارو سازی

 قبرس

آرمینا زیدآبادی

مهندسی انرژی

صنعتی سیرجان

فرناز یارعلی

گردشگری

دولتی شهرکرد

مهدیس داوری

مشاوره

اشرفی اصفهان

ریحانه شریفی

زبان و ادبیات فارسی

دولتی اصفهان

نگار شطی

مطالعات خانواده

دولتی اردکان

تینا تراب زاده

روانشناسی

آزاد خمینی شهر

مبینا فلاحیان

روانشناسی

آزاد خمینی شهر

صدف میرک زاده

حقوق

آزاد خمینی شهر

پریناز ارشدی

مدیریت بازرگانی

آزاد نجف آباد

نگار صالحی

دانشگاه اشرفی اصفهان

نهال نادریان

علوم آزمایشگاهی

دولتی کاشان

نرگس مهدی زاده

پرستاری

دولتی ساری

زهرا اقدامی

دهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

آرمیتا کریمی

دهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

تینا خمیس فر

دهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

فاطمه هاشمی

دهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

حنانه صادقی

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سمانه صادقی

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

حدیث سبحانی

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

آرتمیس نیلی پور

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

یاسمین عطایی

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

درسا بشیری

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

غزل جهانگیری

دهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مهسا سادات حسینی نژاد

یازدهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

حدیث احدی پور

یازدهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سیده کیمیا هاشمی

یازدهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

آریانا حاجتی

یازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

پرنیان حق شناس

یازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

الینا حیدری

یازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

ملیکا شعبان زاده

یازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

درسا بهاری

یازدهم انسانی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

رعنا آقاجری

یازدهم انسانی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

معصومه محمدپور

یازدهم انسانی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

فرناز یارعلی

دوازدهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سونیا شکرالهی

دوازدهم ریاضی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

الهام اسد

دوازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سونیا پهلوانی نژاد

دوازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

بهار فرجی

دوازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

زهرا مقدم نژاد

دوازدهم تجربی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

سارا عساکره

دوازدهم انسانی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مهدیس داوری

دوازدهم انسانی

رتبه ی برتر 

دومین مرحله ی آزمون جامع

سال ۱۴۰۰

مهسا سادات حسینی نژاد

پایه یازدهم

رتبه اول منطقه

طراحی آرم

 جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

آریانا عارضی

پایه یازدهم

رتبه اول منطقه

تکنوازی پیانو

جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

ستاره نادری

پایه یازدهم

رتبه اول منطقه

تکنوازی گیتار

جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

پرنیا علیمحمدی

پایه یازدهم

رتبه دوم منطقه

تکنوازی تار

جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی …

پایه …

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی …

پایه …

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

یگانه جویبار

پایه دهم

رتبه اول منطقه

عکاسی

 جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

تینا خمیس فر

پایه دهم

رتبه اول منطقه

طراحی با گواش

 جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

رامینا نخعی

پایه دهم

رتبه اول منطقه

داستان نویسی

 جشنواره فرهنگی هنری فردا

سال ۱۴۰۰

فاطمه یعقوبیان

رتبه : کسب مدال برنز

نام جشنواره : المپیاد کشوری

نام طرح: سلول های بنیادی

و پزشکی بازساختی

سال: ۱۴۰۰ 

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

صدف میرک زاده

۱۲ انسانی

تینا تراب زاده

۱۲ انسانی

سارا عساکره

۱۲ انسانی

فرناز یارعلی

۱۲ ریاضی

تینا عابدینی

۱۲ تجربی

زهرا مقدم نژاد

۱۲ تجربی

بهار فرجی

۱۲ تجربی

معصومه محمدپور

۱۱ انسانی

مبینا مریخی

۱۱ انسانی

 کیمیا هاشمی

۱۱ ریاضی

مهسا حسینی نژاد

۱۱ ریاضی

ساغر رفسنجانی

۱۱ ریاضی

حدیث احدی پور

۱۱ ریاضی

آریانا عارضی

۱۱ تجربی

رومینا فتاحی

۱۱ تجربی

الیکا شعبان زاده

۱۱ تجربی

ترانه خدابخشی

۱۱ تجربی

زهرا اقدامی

۱۰ ریاضی

یاسمین کوچکی

۱۰ ریاضی

یاسمین عطایی

۱۰ تجربی

درسا بشیری

۱۰ تجربی

مبینا حمدی اصل

۱۰ تجربی

حدیث سبحانی

۱۰ تجربی

نهال نادریان

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد کاشان

رشته علوم آزمایشگاهی

ستاره اصولی

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد تهران

رشته مهندسی محیط زیست

آوا مهارت

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد جهرم

رشته مامایی

آرزو توکل

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه پیام نور نجف آباد

رشته علوم تربیتی

مژده قنبرزاده

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه اشرفی اصفهان

رشته علوم تربیتی

حانیه عسگری

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه علامه تهران

رشته روزنامه نگاری

ثمین کاظمی

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه آزاد نجف آباد

رشته حقوق

فاطمه یعقوبیان

پایه دوازدهم

رتبه اول منطقه

رشته ترتیل

 جشنواره قرآن و عترت

سال ۱۴۰۰

سارا عساکره

پایه دوازدهم

رتبه اول منطقه

رشته انشاء نماز

 جشنواره قرآن و عترت

سال ۱۴۰۰

معصومه محمدپور

پایه یازدهم

رتبه اول منطقه

رشته انشاء نماز

 جشنواره قرآن و عترت

سال ۱۴۰۰