معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای فردا ۲

(مقطع ابتدایی)پایه سوم- پایه چهارم

آزاده حاتمیان زاده

مدیریت

نگار کریمیان

معاون آموزشی

آزاده حاتمیان زاده

معاون اجرایی 

سارا زینی

معاون پرورشی

فرنوش ملوزه

رویا سالمی

تنسگل تنگسیری

طیبه شریفی

آموزگارپایه سوم

آموزگارپایه سوم

آموزگارپایه سوم

آموزگار پایه چهارم

مرضیه فرقانی

سمانه کریمی

فاطمه شاه محمدی

سحر آقاجریان

آموزگار پایه چهارم

مربی هنر

مربی تربیت بدنی

مربی مهارتهای زندگی

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای فردا  ۲

 سمانه کریمی اکرم بالاورد سمیه صیفوری مرضیه منتظر زهرا آتشکار
رئیس انجمن نائب رئیس عضو اصلی عضو اصلی عضو اصلی

باران حمیداوی

رئیس شورا

کیانا اسکندری

معاون شورا

مایسا بهادری

عضو 

صبا ستوده

عضو

دیانا فرقانی

منشی   

دیانا عیدی

عضو 

نیایش خیامیان

عضو 

عضو 

برنامه‌های ابتدایی گلهای فردا (شعبه دوم)

ابتدایی گلهای فردا(شعبه دوم)

شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی ۷ شرقی، پلاک ۲۴، تلفن تماس: ۴۵۲۱۴۳۰۰

[fusion_tabs design%3