معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای فردا ۲

(مقطع ابتدایی) پایه چهارم – پایه پنجم – پایه ششم

سارا فارسی

مدیریت

فریبا جهانگیری

معاون آموزشی

نسیم حبیب زاده

معاون فناوری

حدیث شفیعی

معاون پرورشی

 زهرا شیروانی  مریم ملک محمدی  آرام کمری سحر گودرزی فاطمه اقدامی
دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای فردا  ۲

هدیه سیاوشی  لادن مصفا زلیخا رمضانی زهرا عباسی الهام الفیده
رئیس انجمن نائب رئیس منشی انجمن عضو اصلی عضو اصلی

آیدا صادقی

رئیس شورا

مارال بشیر

معاون شورا

رها نیک نام

عضو

میشا فخر المباشری

عضو

آرنیکا محرابی

عضو   

آیلین صفایی 

عضو 

آوینا شفیع زاده 

عضو 

آیسان صفر نژاد 

عضو 

برنامه‌های ابتدایی گلهای فردا (شعبه دوم)

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس ابتدایی گلهای فردا (شعبه دوم)

شاهین شهر، خیابان مخابرت، فرعی ۲ غربی، پلاک ۵

۴۵۳۶۸۴۰۴ – ۰۹۳۶۲۱۴۷۷۲۷