معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای فردا ۲

(مقطع ابتدایی)پایه سوم- پایه چهارم – پایه پنجم – پایه ششم

سارا فارسی

مدیریت

فریبا جهانگیری

معاون آموزشی

نسیم حبیب زاده

معاون اجرایی و  فناوری

الهه خدابخشی

معاون پرورشی

 زهرا شیروانی  مریم ملک محمدی  آرام کمری الهه خدا بخشی سارا امیری
دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر

مریم معتمدی پور فاطمه شاه محمدی مریم هفت تن سحر احمدی بابادی عرفانه سیفی
دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای فردا  ۲

آقای حمید اصلانی خانم  لادن مصفا خانم ندا شیخی شهرزاد وکیلی آسیه خداوری
رئیس انجمن نائب رئیس عضو اصلی عضو اصلی عضو اصلی

زهرا غلامی

رئیس شورا

سانیا حشمتی

معاون شورا

ستایش لولاسی

معاون شورا

روژان عباسی

معاون بازرس

سارینا حسن پور

منشی   

باران تیموری 

عضو 

فریال کریمی

عضو 

المیرا درویشی

عضو 

برنامه‌های ابتدایی گلهای فردا (شعبه دوم)

[fusion_tabs design%3