معرفی اعضای مجتمع آموزشی گلهای شاداب ۲

(دوره دوم مقطع متوسطه) پایه دهم – پایه یازدهم – پایه دوازدهم

الهه شاهپوری زهره خرمی محبوبه زند
کارشناس ریاضی کاربردی کارشناس ریاضی کاربردی کارشناس ارشد زیست فناوری
مدیر معاون آموزشی معاون فناوری
زهرا محمدی سیده مریم دربانی بهاره مهدوی
کارشناس مهندسی صنایع کارشناس حسابداری کارشناس ارشد ادبیات
مشاور حسابدار معاون تحصیلی

شیوا علیزاده

کارشناس ارشد شیمی

دبیر شیمی

 مریم یعقوبی

کارشناس عربی

دبیر عربی

 فاطمه خدیو

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر زبان

 فرزانه قلی پور

کارشناس ارشد ریاضی

دبیر ریاضیات

ندا حسین علی پور

کارشناس جغرافیای انسانی

دبیر تاریخ و علوم اجتماعی

سولماز گرزم

کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد

دبیر

محدثه قیومیان

کارشناس شیمی

دبیر آمادگی دفاعی

 محیا حومئی

کارشناس زبان انگلیسی

دبیر زبان انگلیسی

زهرا محمدی

کارشناس مهندسی صنایع

دبیر شیمی

مرضیه نقیان

کارشناس ارشد نانو فیزیک

دبیر فیزیک

هما سفاری

کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

دبیر زیست شناسی

بهاره مهدوی

کارشناس ارشد

زبان و ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

 اکرم حیدرپور

کارشناس جغرافیا

دبیر دین و زندگی و فلسفه

ساره همت نیا

کارشناس ریاضی کاربردی

دبیر آمار و احتمال

عاطفه سلطانزاده

کارشناس ریاضی کاربردی

دبیر ریاضیات

فاطمه احدی

کارشناس مکانیک

دبیر فیزیک

پریسا کریمیان

کارشناس زمین شناسی

دبیر زمین شناسی و جغرافیا

 

بهار نیسی

کارشناس علوم ورزشی

دبیر تربیت بدنی

فاطمه شاه محمدی

کارشناس علوم ورزشی

دبیر تربیت بدنی

 

 

معرفی اعضای انجمن و شوراها گلهای شاداب ۲

محمد جویبار

مهندس مکانیک

رئیس انجمن

اسراء همدانی

 دندانپزشک

نائب رئیس انجمن

عاطفه نهنگی

پزشکیار ورزشی

منشی و رابط انجمن

اکبر جهانگیری

مدیریت سایپا

عضو انجمن

 سعیدغراب

مهندس معماری

عضو انجمن

آرتمیس نیلی پور

رییس شورا

زهرا تاکشهر

 نائب رئیس شورا

نگین رحیمی

منشی شورا

درسا دانشور

عضو شورا

سوگند غراب

عضو شورا

برنامه‌های متوسطه دوره دوم گلهای شاداب

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس گلهای شاداب ۲ (دوره دوم متوسطه)

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهرک شهید مطهری، فرعی ۸ شرقی

۴۵۳۶۸۹۰۸  –  ۴۵۳۶۸۹۵۷ –۴۵۳۶۸۹۳۰  –  ۴۵۹۱۴۱۵۷