راه‌های ارتباط با ما

ابتدایی گلهای فردا

(شعبه اول)

شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۲

۴۵۳۶۲۹۷۰

۰۹۳۶۲۱۴۷۷۲۷

ابتدایی گلهای فردا

(شعبه دوم)

شاهین شهر، خیابان مخابرت، فرعی ۲ غربی، پلاک ۵

۴۵۳۶۸۴۰۴

۰۹۳۶۲۱۴۷۷۲۷

دبیرستان گلهای شاداب

( متوسطه اول )

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، جنب سالن ورزشی بعثت

۴۵۳۶۸۹۰۸    –    ۴۵۳۶۸۹۵۷

۴۵۳۶۸۹۳۰    –    ۴۵۹۱۴۱۵۷

دبیرستان گلهای شاداب

( متوسطه دوم )

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهرک شهید مطهری، فرعی ۸ شرقی

۴۵۳۶۸۹۰۸   –   ۴۵۳۶۸۹۵۷

۴۵۳۶۸۹۳۰   –   ۴۵۹۱۴۱۵۷

آموزشگاه زبان کتیبه شرق

 شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۲

۴۵۳۶۲۹۷۰

فرم تماس با ما

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .