به مناسبت آموزش عدد هزار، دانش آموزان پایه سوم دبستان تولد این عدد چهار رقمی را جشن گرفتند.

برگزاری جشن خودکار به دانش آموزان پایه چهارم می آموزد؛ روزی که نوشتن با خودکار را آغاز می کنند باید مراقب باشند ، زیرا اشتباهاتشان دیگر با پاک کن ،به راحتی پاک نمی شود .

این جشن ها با هنرنمایی دانش آموزان با اجرای نمایش و سرود در مدرسه برگزار گردید . در انتهای جشن هدایایی به رسم یادبود به دانش آموزان اهدا شد .