تقدیر از دانش آموزان برگزیده ی مسابقات قرآن ،احکام ، مسابقات فرهنگی هنری و برگزیدگان طرح جابر دبستان گلهای فردا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ برگزار شد.