جشن میلاد امام حسین (ع)،حضرت عباس(ع) و امام سجاد(ع)در دبستان گلهای فردا برگزار شد.