برگزاری جشن خودکار بیانگر سلام کردن به خودکار وخداحافظی از مداد است. چون دانش آموزان از اول ابتدایی تا مقطع سوم دبستان از مداد استفاده می‌کنند تا به‌راحتی اشتباهات را پاک کنند. اما در مقطع سوم دبستان با خودکار و محدودیت‌های آن آشنا می‌شوند تا پیشرفت خوبی در استفاده از آن داشته باشند. این حرکت خلاقانه باعث می‌شود تا دانش آموزان یک تجربه جدید که نوشتن با خودکار است را، در زندگی خود کسب کنند.دبستان گلهای فردا جشن خودکار دانش آموزان خود را در اردیبهشت سال جاری برگزار و خاطره ای زبیا برای دانش آموزان و خانواده ها باقی گذاشت .