در اولین جشنواره مهارت های خواندن شاهین شهر ،دانش آموزان عزیز خانم آزیتا افخمی در پایه ی دوم و خانم رها اولی شمی در پایه ی سوم دبستان گلهای فردا از بین ۲۲۸ برگزیده مرحله مدرسه ای موفق به کسب رتبه ی برتر منطقه ای شدند .