حدود دو سال از آمدن کرونا به کشورمان و دیگر کشورها می گذرد. در این مدت شاهدآن هستیم که حوزه‌های مختلف دستخوش آسیب‌ها و تغییرات بعضا جبران ناپذیری شده‌اند که یکی از مهمترین آن‌ها حوزه آموزش است؛ چراکه در نخستین گام، آموزش حضوری که سالیان سال شکل غالب و محبوب آموزش بود، متوقف و به جای آن آموزش مجازی متداول شد. این شیوه هر چند در این شرایط به عنوان تنها گزینه موجود انتخاب شد و دستاوردهایی را نیز با خود به همراه داشت، اما از جهات بسیاری با مشکلاتی رو به رو بود که از آن جمله می توان به عدم برقراری ارتباط سازنده و تعامل موثر بین یاددهنده و یادگیرنده و ازبین رفتن جو احساسی میان آن دو که یکی از مهمترین عوامل انگیزه بخش برای یادگیری است، اشاره کرد.

مجتمع آموزشی گلها ، در همان هفته ی اول غیرحضوری شدن آموزش ، اولین مدرسه ای بود که با اجرای کلاس ها در بستر  adobe connect از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

و هم اکنون با صدور مجوز برای حضور دانش آموزان در مدارس ،این مجتمع با مجهز کردن کلاس ها به دیتاشو آماده ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان همزمان به صورت مجازی و حضوری  می باشد.