به نام خالق قرآن

قرآن دارای کرامت و حرمت بوده و کتاب آسمانی و زبان خداست که با ما حرف می زند پس باید به قرآن عمل کنیم زیرا قرآن برنامه زندگی است.

یکی از مهم ترین و زیباترین جشن ها برای کودکان جشن قرآن است که برای آشنایی بیشتر دانش آموزان  با قرآن و فهمیدن  این راهنمای مکتوب الهی از اهمیت ویژه ای برخوردار ست به این سبب است که شروع آموزش کتاب قرآن در مدارس با جشن ویژه ای آغاز می گردد .

آشنایی و انس دانش آموزان با قرآن کریم، ایجاد جذابیت و خاطره خوش برای آغاز آموزش قرآن به عنوان مهمترین و اصلی ترین کتاب ، توجه دادن همه دست اندرکاران به ویژه معلمان و اولیا به اهداف برنامه درسی قرآن در مدارس و کمک به فضاسازی قرآنی را از مهم ترین اهداف جشن قران می توان نام برد.

جشن قرآن دبستان غیر دولتی  دخترانه گل های فردا