برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی سرزمین پاکمان ایران و پذیرایی از دختران عزیز دبیرستان گلهای شاداب ۱

آشپزی بیانی است که مرزها را جا به‌ جا می‌ کند.

بهمن ماه ۱۴۰۲