هفته بسیج ملی تغذیه سالم

حضور کارشناس تغذیه

♻️جلوگیری از بیماری کم خونی و فقر آهن
♻️مصرف شیر و لبنیات
♻️مصرف آهن
♻️عوارض و علائم کم خونی

بهمن ماه ۱۴۰۲

دبیرستان گل‌های شاداب۱