🌹حضور دختران نازنین و پرتلاش دبیرستان گل‌های شاداب۱ 🌹

🌹در مسابقات قرآن ، عترت و نماز 🌹

🌹بهمن ماه ۱۴۰۲🌹

🌹🌹در پناه قرآن باشید عزیزان دل🌹🌹