مطابق اساس ‌نامه و شرایط دوره پیش‌ دبستانی، کودکان ۴ تا ۶ سال تحت پوشش برنامه ‌های این دوره قرار می ‌گیرند. این بدان معناست که کودکان متولد نیمه دوم سال ۹۴ به بعد می توانند در مقطع پیش دبستانی ۱۴۰۰ ثبت نام کنند و متولدین نیمه اول سال ۹۴ و قبل از آن که تا مهرماه ۱۴۰۰، ۶ سال تمام هستند، می بایست برای کلاس اول ابتدایی ثبت نام کنند.

پیش دبستانی ۱:

متولدین نیمه دوم ۱۳۹۵

و متولدین نیمه اول ۱۳۹۶

 

پیش دبستانی۲:

متولدین نیمه دوم ۱۳۹۴

و متولدین نیمه اول ۱۳۹۵