درجشنواره مهارت های زبانی سال تحصیلی ۰۲-۰۱که توسط اداره ی آموزش و پرورش با حضور محترم رئیس اداره ی آموزش و پرورش  شاهین شهر جناب آقای قربانی و معاونت آموزش ابتدایی جناب آقای یلدی برگزار شد،دانش اموز عزیز پارمیس کریمی نژاد (پایه ششم)و رها اولی شمی (پایه ی چهارم )در دبستان گلهای فردا (۲)موفق به کسب رتبه در منطقه شدند.