آموزگار محترم سرکار خانم  عرفانه سیفی افتخار آفرین مجتمع آموزشی گلهای شاداب و گلهای فردا

اکنون که با برخورداری از الطاف الهی,تلاش و پشتکار فراوان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱به کسب مقام برتر در جشنواره استانی تجربه نگاری معلمان با موضوع (من امانتدارم)نائل گردیده اید.لازم می دانیم از زحمات و تلاش های مستمر و مشارکت فعالتان در پیشبرد اهداف آموزشی دبستان قدردانی و سپاسگزاری نموده و شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم .

با تشکر مدیریت مجتمع آموزشی گلهای شاداب و گلهای فردا