دانش آموزان عزیز گروه سرود دبیرستان گلهای شاداب ۱🌸

💫کسب مقام اول در اولین جشنواره ایران وطنم نشان از شایستگی شما است.

امیدوارم بیش از پیش موفق باشید و برایتان بهترینها را آرزومند هستیم.

💞همیشه بدرخشید دختران عزیز💞

 

*دبیرستان گلهای شاداب ۱*