همه دانش آموزان مثل هم نیستند، بسیاری از معلمان می گویند که بین دانش آموزان فرق نمی گذارند و شخص خاصی مورد علاقه آن ها نیست اما حقیقت این است؛ برخی از دانش آموزان ویژگی هایی دارند که آن ها را نسبت به بقیه و در نزد معلمان ایده آل می کند:

۱- تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
۲- برنامه ریزی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت
۳- توکل به خدا به میزان زیاد
۴- امید به آینده به مقدار مورد نیاز
۵- اعتماد به نفس به مقدار لازم
۶- خلاقیت به میزان زیاد