زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس مختلف کشور هر ساله پس از پایان امتحانات پایانی آغاز می شود و معمولا تا اواخر مرداد ماه ادامه می یابد. زمان ثبت نام پایه های مختلف تحصیلی مدارس ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ نیز مانند سال های قبل از اوایل خرداد تا پایان مرداد ماه خواهد بود.

 

به منظور ثبت نام با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید:

لینک تماس