مجتمع آموزشی گلهای شاداب و گلهای فردا با تکمیل کادر اجرایی و آموزشی ، فضاسازی و زیبا سازی ، برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی آماده ثبت نام  دانش آموزان از پایه پیش دبستانی تا دوازدهم در شعب خود می باشد.