ما ایمان داریم شما دانش آموزان سخت کوش همیشه جویای علم و دانش هستید و نتیجه تلاش های چندین ساله خود را خواهید دید.

با جدیت و جسارتی که از شما عزیزان سراغ داریم می دانیم که موفقیت در پیش روی شما آینده سازان خواهد بود.

 

شیرینی جشن پایان سال گوارایتان باد.