با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر ضرورت حضور شدن آموزش‌های مدارس و دانشگاه‌ها و با توجه به اهمیت ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری به شیوه حضوری و جلوگیری از استمرار افت تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین پیشگیری از تبعات جبران ناپذیر وضعیت موجود برای آینده کشور، وزارت آموزش و پرورش نحوه ادامه فعالیت مدارس  به صورت حضوری را در زمان باقی مانده در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

مدارس گلهای شاداب و گلهای فردا در همه مقاطع تحصیلی و تمام دروس به صورت حضوری با رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط، استفاده مناسب از ماسک و تهویه کلاس‌های درس آماده ی استقبال از حضور دانش آموزان می باشد.

تاکید این مجتمع بر حضور منظم دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس طبق برنامه هفتگی می باشد.