مسابقات فرهنگی هنری در نقطه اوج خود مبتنی بر نیاز روز دانش آموزان در بیش از ۸۰ رشته ی مختلف در مدارس طراحی و اجرا می شود. فعالیت های پرورشی و مسابقات فرهنگی هنری مکمل فعالیت های آموزشی هستند و جزء برنامه های درسی ملی ما محسوب می شوند.

مجتمع آموزشی گلها نیز با وجود استعدادهای فراوان در بین دانش آموزان خود ، همواره در راه پویایی و شکوفا شدن این استعدادها با آموزش و پرورش همراه بوده است و رتبه های برتر دانش آموزان این مجتمع علاوه بر بالا بردن اعتماد به نفس در دانش آموزان ، مایه ی افتخار و مباهات این مجتمع نیز می باشد.