تجهیز کارگاه کاروفناوری در پایه متوسطه اول همواره در دبیرستان گلهای شاداب مدنظر است.

این کارگاه هرساله در پودمان های کار با چوب ، کار با فلز ، الکترونیک ، صنایع دستی، ماکت سازی ، ساز و کارهای حرکتی ، برجسته کاری روی مس و … آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه می دهد و آثار برجسته را در نمایشگاه دبیرستان به نمایش می گذارد.