نظر به اهمیت کاهش استرس و بیان راهکارهای برنامه ریزی در امتحانات نوبت اول که پس از ۲ سال آزمون مجازی ، امسال به صورت حضوری برگزار می شود ، مجتمع گلها تصمیم به برگزاری جلسه ای با همین موضوع گرفت .

که با استقبال اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز ، دستیابی به نتایج عالی در امتحانات نوبت اول مورد انتظار است.